Grąžinimas

Kokybiškų prekių grąžinimas

Tuo atveju, jei Vartotojas sudaro pirkimo-pardavimo sutartį (toliau Sutartis) naudojantis tik ryšio priemonėmis (nuotolinė sutartis) ir dėl to negali prieš sudarant sutartį pasinaudoti įstatymais įtvirtinta teise apžiūrėti prekes ir įvertinti jų tinkamumą, jis turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, raštu pranešdamas apie tai Pardavėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos. Jeigu Pirkėjas viena Sutartimi įsigijo keletą prekių, jis turi teisę pilnai atsisakyti visų viena Sutartimi nusipirktų prekių arba tik kai kurių viena Sutartimi įsigytų prekių.

Kokybiškas prekes galima grąžinti jei:

 • grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 • prekė yra nenaudota ir nesugadinta;
 • prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės, maišeliai ir kt.);
 • grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija;
 • grąžinant prekę pateikiamas jos įsigijimo dokumentas (sąskaita faktūra), garantinis talonas (jei jis buvo išduotas).

Kokybiškos prekės negali būti grąžinamos, jei tai yra:

 • prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos.
 • Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą, yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas;
 • kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 • Mes galime atsisakyti priimti atgal prekę, jei buvo padaryti prekės ar pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo nebūtini norint apžiūrėti prekę, įskaitant pažeistas etiketes, nuplėštas apsaugines plėveles ir permatomų pakuočių, kurios netrukdytų pasinaudoti prekės apžiūrėjimo teise, pažeidimus.

Grąžinant el. parduotuvėje pirktą prekę, paprašysime pateikti laisvos formos raštišką prašymą info@greenwhale.eu, nurodant:

 • užsakymo numerį;
 • pirkimo datą;
 • prekę;
 • kainą;
 • pristatymo datą;
 • prašyme reikia nurodykite sąskaitos numerį pinigų grąžinimui.

Pinigai bus grąžinti į mokėtojo nurodytą banko sąskaitą per 14 dienų nuo pirkėjo pranešimo apie sutarties atsisakymą dienos, tačiau Pardavėjas gali negrąžinti pinigų, kol negaus prekės arba jam bus pateiktas įrodymas, kad prekė išsiųsta.

Jei pirkimo metu Jums buvo pritaikyta papildoma nuolaida užsakymui, o Jūs grąžinote tik dalį vienu užsakymu įsigytų prekių, mes galime išskaičiuoti nuolaidos sumą iš grąžinamos sumos.

Jei pirkimo metu Jūs mokėjote siuntimo mokestis, grąžinimo metu siuntimo mokestis nebus grąžintas.

Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas.  Dūžtančios prekės turi būti supakuotos taip, jog būtų galima saugiai transportuoti. Jei transportavimo metu grąžinama prekė buvo sudaužyta, Pardavėjas negrąžina Pirkėjui pinigų už prekę.

Grąžinant kokybiškas prekes, Pirkėjui tenka visos su jų grąžinimu susijusios transportavimo išlaidos.

Grąžinamas prekes prašome siųsti žemiau nurodytu adresu:

UAB „Tvarios“

Mėtų 3, Didžioji riešė, Vilniaus r., 14261

Kokybiškų prekių grąžinimas vykdomas remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.228 (10) straipsnio 1 dalies nuostatomis („Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.228 (11) straipsnyje, išlaidų, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

Prekės grąžinimas įsigijus nekokybišką prekę

Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkamos kokybės prekės įsigijimas, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, kuomet prekė yra netinkamos kokybės dėl gamintojo kaltės, t.y. nenustatyti pirkėjo netinkamo vartojimo sąlygoti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir pan.

Prekės grąžinimas įsigijus nekokybišką prekę ir kitais atvejais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.

Ginčų sprendimo tarnybos

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/